அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1880 தோகை கொள்ளு, பாண்டிநாட்டுச்சிவாலயங்கள் (14) - திரு அமிர் தபிந்து, பருவபஞ்சம், பிரமசாபா வாலவாய், திருவாப்பனூர், திருப்பரங்குன் லம், தேசோபிந்து, வார்ச்சியாயேம், போ றம், திருவேடகம், கொடுங்குன்றம், திருப் தாயநீயம், ஆசுவலாயநீயம், சாங்கியாய புத்தூர், திருப்புனவாயில், இராமேச்சுரம், நீயம், வாசிராயநீயம், சௌனகீயம், சவ திருவாடானை, திருக்கானப்பேர், திருப்பூ சங்கற்பம், சிரவணம், பாராகம், கிம்புரோ வணம், திருச்சுழியல், திருக்குற்றாலம், டியம், மண்கேம், முண்டிரம், மௌண் திருநெல்வேலி. டிரம். மனுக்கள் (14) - சுவாயாம்புவமனு, சுவ தொண்டைநாட்டுச் சிவாலயங்கள் (32) சோஷிஷமனு, உத்தமமனு, தாமசமனு, திருவேகம்பம், திருமேற்றளி, திருவோண ரைவ தமனு, சூரிய சாவரண்ணிமனு, தட்ச காந்தன் றளி, கச்சி யனேகதங்காவதம், சாவரணிகமனு, பிரம்மசாவர்ணிகமனு, தர் கச்சிநெறிக்காரைக்காடு, குரங்கணின்முட் மசாவர்ணிகமனு, புத்திரசாவர்ணிகமனு, டம், திருமாகறல், திருவோத்தூர், வன் வேதசாவர்ணிகமனு, இந்திர சாவர்ணிக பார்த்தான் பனங்காட்டூர், வல்லம், திரு மனு, சாட்சுசமனு, வைவசு தமனு. மாற்பேறு, திருவூறல், இலம்பையங்கோட் குடிமக்கள் (18) வண்ணான், நாவிதன், டூர், திருவிற்கோலம், திருவாலங்காடு, குயவன், தட்டான், கன்னான், கற்றச்சன், திருப்பாச்சூர், திருவெண்பாக்கம், திரு கொல்லன், தச்சன், எண்ணெய்வாணிகன், கள்ளில், திருக்காளத்தி, திருவொற்றியூர், உப்புவாணிகன், இலைவாணிகன், பள்ளி, வலிதாயம், வடதிருமுல்லைவாயில், பூமாலைக்காரன், பறையன், கோவிற்குடி வேற்காடு, மயிலாப்பூர், திருவான்மியூர், யான், ஒச்சன், வலையன், பாணன். திருக்கச்சூ சாலக்கோயில், திருவிடைச்சு கூலம் (18) - செல், புல், வரகு, தினை, ரம், திருக்கழுக்குன்றம், அச்சிறுபாக்கம், சாமை, இறுங்கு, துவரை, இராகி, எள்ளு, ஓணையாவினைக்கை (33) திருவக்கரை, அரசிலி, இரும்பைமாகாளம். - பதாகை, திரி பயறு, உளுந்து, அவரை, பதாகை, கத்தரிகை, தூபம், அராளம், கடலை, துவரை, மொச்சை, காராமணி முதலிய பதினெண்வகைப்படும். இளம்பிறை, சுகதுண்டம், முட்டி, கடகம், சூசி, கமலகோசிகம், காங்கலம், பித்தம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு (18) ஆசாரக் விற்பிடி, டேங்கை, அலாபத்திரம், பிர கோவை, இனியாநாற்பது, இன்னாகாத் மரம், தாம்பிரசூடம், பிசாசம், முகுளம், பது, ஏலாதி, ஐந்திணையெழுபது, ஐர் பணடி, தெரிநிலை, மெய்ந்நிலை, உன்னம், திணையைம்பது, களவழிநாற்பது, கார் மண்டலம், சதுரம், மான் றலை, சங்கு, நாற்பது, கைந்நிலை, சிறுபஞ்சமூலம், வண்டு, இலதை, கபோதம், மகரம், திணைமாலை நூற்றைம்பது, திணைமொழி வலம்புரி. யைம்பது, திரிகடுகம், நாலடியார், நான் அலங்காரம் (35) - தன்மை, உவமை, உரு மணிக்கடிகை, பழமொழி, முதுமொழிக் வம், திவகம், பின்வருநிலை, முன்னர் காஞ்சி, திருக்குறள். விலக்கு, வேற்றுப்பொருள் வைப்பு, வேற் சுப்பிரமணியர்தலங்கள் (20) - திருவே றுமை, விபாவனை, ஒட்டு, அதிசயம், தற் ரகம், எட்டுகுடி, கதிர்காமம், திருச்சீரலை குறிப்பேற்றம், எது, நுட்பம், இலேசம், வாய், திருவள்ளியூர், திருவாவினன்குடி, நிரநிறை, ஆர்வமொழி, சுவை, தன்மேம் பழநி, திருப்பரங்குன்றம், சோலைமலை, பாட்டுரை, பரியாயம், சமாயுதம், உதாத் வெண்ணெய்மலை, சென்னிமலை, சிவமலை, தம், அவதுதி, சிலேடை, விசேடம், ஒப்பு மருதமலை, மயிலம், திருத்தணி, காட்டா மைக்கூட்டம், விரோதம், புகழ்நிலை, புக வூர், திருப்போரூர், இளையனார் வேலூர், மாப் புகழ்ச்சி, நிதரிசனம், புணர்நிலை, நெடியம், ஆண்டார்குப்பம், திருச்சேய் பரிவருத்தனை, வாழ்த்து, சங்கீரணம், ஞலூர். பாவிகம். உபநிடதம் (32) - சீருத்திரம், பிரகதாரண் எண்ணின் வகுப்பு (36) ஒன்று, யம், சுவேதாசுவதரம், கைவல்லியம், காலா பத்து, நூறு, ஆயிரம், பதினாயிரம், இலக் க்கினி, கடம், வல்லி, காத்தியாயனம், கம், பத்திலக்கம், கோடி, பத்துக்கோடி, பிராம், நாராயணம், அங்கிசம், பரமாங் நூறுகோடி, அர்ப்புதம், நியர்ப்புதம், கர் கிசம், பாற்கரம், பிரமபிந்து, ஆருணி, வம், மகாகர்வம், பதுமம், மகாபதுமம், சங்
அநுபந்தம் 1880 தோகை கொள்ளு பாண்டிநாட்டுச்சிவாலயங்கள் ( 14 ) - திரு அமிர் தபிந்து பருவபஞ்சம் பிரமசாபா வாலவாய் திருவாப்பனூர் திருப்பரங்குன் லம் தேசோபிந்து வார்ச்சியாயேம் போ றம் திருவேடகம் கொடுங்குன்றம் திருப் தாயநீயம் ஆசுவலாயநீயம் சாங்கியாய புத்தூர் திருப்புனவாயில் இராமேச்சுரம் நீயம் வாசிராயநீயம் சௌனகீயம் சவ திருவாடானை திருக்கானப்பேர் திருப்பூ சங்கற்பம் சிரவணம் பாராகம் கிம்புரோ வணம் திருச்சுழியல் திருக்குற்றாலம் டியம் மண்கேம் முண்டிரம் மௌண் திருநெல்வேலி . டிரம் . மனுக்கள் ( 14 ) - சுவாயாம்புவமனு சுவ தொண்டைநாட்டுச் சிவாலயங்கள் ( 32 ) சோஷிஷமனு உத்தமமனு தாமசமனு திருவேகம்பம் திருமேற்றளி திருவோண ரைவ தமனு சூரிய சாவரண்ணிமனு தட்ச காந்தன் றளி கச்சி யனேகதங்காவதம் சாவரணிகமனு பிரம்மசாவர்ணிகமனு தர் கச்சிநெறிக்காரைக்காடு குரங்கணின்முட் மசாவர்ணிகமனு புத்திரசாவர்ணிகமனு டம் திருமாகறல் திருவோத்தூர் வன் வேதசாவர்ணிகமனு இந்திர சாவர்ணிக பார்த்தான் பனங்காட்டூர் வல்லம் திரு மனு சாட்சுசமனு வைவசு தமனு . மாற்பேறு திருவூறல் இலம்பையங்கோட் குடிமக்கள் ( 18 ) வண்ணான் நாவிதன் டூர் திருவிற்கோலம் திருவாலங்காடு குயவன் தட்டான் கன்னான் கற்றச்சன் திருப்பாச்சூர் திருவெண்பாக்கம் திரு கொல்லன் தச்சன் எண்ணெய்வாணிகன் கள்ளில் திருக்காளத்தி திருவொற்றியூர் உப்புவாணிகன் இலைவாணிகன் பள்ளி வலிதாயம் வடதிருமுல்லைவாயில் பூமாலைக்காரன் பறையன் கோவிற்குடி வேற்காடு மயிலாப்பூர் திருவான்மியூர் யான் ஒச்சன் வலையன் பாணன் . திருக்கச்சூ சாலக்கோயில் திருவிடைச்சு கூலம் ( 18 ) - செல் புல் வரகு தினை ரம் திருக்கழுக்குன்றம் அச்சிறுபாக்கம் சாமை இறுங்கு துவரை இராகி எள்ளு ஓணையாவினைக்கை ( 33 ) திருவக்கரை அரசிலி இரும்பைமாகாளம் . - பதாகை திரி பயறு உளுந்து அவரை பதாகை கத்தரிகை தூபம் அராளம் கடலை துவரை மொச்சை காராமணி முதலிய பதினெண்வகைப்படும் . இளம்பிறை சுகதுண்டம் முட்டி கடகம் சூசி கமலகோசிகம் காங்கலம் பித்தம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு ( 18 ) ஆசாரக் விற்பிடி டேங்கை அலாபத்திரம் பிர கோவை இனியாநாற்பது இன்னாகாத் மரம் தாம்பிரசூடம் பிசாசம் முகுளம் பது ஏலாதி ஐந்திணையெழுபது ஐர் பணடி தெரிநிலை மெய்ந்நிலை உன்னம் திணையைம்பது களவழிநாற்பது கார் மண்டலம் சதுரம் மான் றலை சங்கு நாற்பது கைந்நிலை சிறுபஞ்சமூலம் வண்டு இலதை கபோதம் மகரம் திணைமாலை நூற்றைம்பது திணைமொழி வலம்புரி . யைம்பது திரிகடுகம் நாலடியார் நான் அலங்காரம் ( 35 ) - தன்மை உவமை உரு மணிக்கடிகை பழமொழி முதுமொழிக் வம் திவகம் பின்வருநிலை முன்னர் காஞ்சி திருக்குறள் . விலக்கு வேற்றுப்பொருள் வைப்பு வேற் சுப்பிரமணியர்தலங்கள் ( 20 ) - திருவே றுமை விபாவனை ஒட்டு அதிசயம் தற் ரகம் எட்டுகுடி கதிர்காமம் திருச்சீரலை குறிப்பேற்றம் எது நுட்பம் இலேசம் வாய் திருவள்ளியூர் திருவாவினன்குடி நிரநிறை ஆர்வமொழி சுவை தன்மேம் பழநி திருப்பரங்குன்றம் சோலைமலை பாட்டுரை பரியாயம் சமாயுதம் உதாத் வெண்ணெய்மலை சென்னிமலை சிவமலை தம் அவதுதி சிலேடை விசேடம் ஒப்பு மருதமலை மயிலம் திருத்தணி காட்டா மைக்கூட்டம் விரோதம் புகழ்நிலை புக வூர் திருப்போரூர் இளையனார் வேலூர் மாப் புகழ்ச்சி நிதரிசனம் புணர்நிலை நெடியம் ஆண்டார்குப்பம் திருச்சேய் பரிவருத்தனை வாழ்த்து சங்கீரணம் ஞலூர் . பாவிகம் . உபநிடதம் ( 32 ) - சீருத்திரம் பிரகதாரண் எண்ணின் வகுப்பு ( 36 ) ஒன்று யம் சுவேதாசுவதரம் கைவல்லியம் காலா பத்து நூறு ஆயிரம் பதினாயிரம் இலக் க்கினி கடம் வல்லி காத்தியாயனம் கம் பத்திலக்கம் கோடி பத்துக்கோடி பிராம் நாராயணம் அங்கிசம் பரமாங் நூறுகோடி அர்ப்புதம் நியர்ப்புதம் கர் கிசம் பாற்கரம் பிரமபிந்து ஆருணி வம் மகாகர்வம் பதுமம் மகாபதுமம் சங்