அபிதான சிந்தாமணி

ருதுகாலபலன் 1867 லத்தைகளறியும்படி டையவள். மாசி - சுகத்தைப் பெறுவாள், பங்குனி - ஆயுள் விருத்தி. புத்திரவதியா யிருப்பாள். ஸ்திரீகள் புஷ்பிணி இலக்ஷண ருதுலக்கின பலன் - மேஷம் விருச்சிகம் மறியும் விதி:- பாஸ்திரி. ரிஷபம் தனுசு மிதுனம்-விப சாரி. கர்க்கடகம் ருதுகாலபலன் - விடியல் - மங்கிலியவதி. ஒழுக்கமில்லாதவள். சிங்கம் கன்னி - நெறியுடையவள். துலாம் பகல் - யாத்திரை, பிற்பகல் - சோரத்வம். தரித்ரி. மகரம் - கற்புடையவள். மத்தியானம் - சம்பத்துடையள், சாயங்கா கும் லம் - புத்திரவிருத்தி, அஸ் தமனம் வேசை. பம் - பொருளுடையவள்., மீனம் - தீது டையவள். இராத்திரி - நீடிய வாழ்வு. நடுராத்திரி - ருதுவாரபலன் ஞாயிறு - வியாதி, புத்ர விதவை. நதுதிதிபலன் - பிரதமை - சோரம். துவி நாசம். திங்கள் - பதிவிரதை. செவ்வாய் - விதவை. புதன் - புத்ரவதி. வியாழம் - தியை - அழகுடையள். திரிதியை - இன்ப போகவதி. வெள்ளி - மிக்கபோகவதி. முடையள். சதுர்த்தி - சத்துரு வுண்டு. சனி - வியாதி, பீடை. பஞ்சமி - புத்ரருண்டு, சஷ்டி ஆசார ருது சாந்திபலன் - ஸ்திரி புருஷர்களுடைய முடையன், சப்தமி - புத்திரருண்டு. அஷ் ஜன்ம நக்ஷத்ரங்களுக்கு 7-வது டமி-பெற்றிழப்பள். நவமி-துக்கி, தசமி- தானா நக்ஷத்ரங்களும், 8 - வது ராசியில் சந்திர தர்மிஷ்டி, ஏகாதசி - பலமுடையவள். னிருக்கும் நட்சத்ரங்களும் திதிகளில் துவாதசி - கோபமுடையவள். திரயோ சஷ்டி, அஷ்டமி, ஏகா, சதுர்த்தசி, பூரணை, தசி - கற்புடையவள். சதுர்த்தசி - சோர அமாவாசையும், நட்சத்சங்களில் அசு, பா, முடைவள், பௌர்ணமி-இடருடையவள். கிரு, ஆயி, மக, பூர, கேட், ரேவதியும் அமாவாசை - தரித்ரி. யோகங்களில் வி தீபாதம், வைதிருதியும் ருதுநக்ஷத்ரபலன் - அசு-விதவை. பரணி - லக்கினங்களில் விருஷபம், கடகம், கன்னி, புத்ரவதி. கார்த்திகை - மலடி. ரோகணி விருச், மகரம் மீனமும் இவைகள் அல் நன்மையுடையவள். மிரு-புருஷனுக் கினி லாத காலங்கள் சுபம். யவள். ஆதிரை-புருஷவெறுப்புடையவள். ஆருடத்திற்குப்பலன். கிழக் - வெள்ளைப் புனர்பூசம் - சுகமுடையள். பூசம் சீருடை புடவை, சோரம் போவாள். (பிள்ளை-7). யன், ஆயில்யம் வயிறழிவு, மகம் - பர்த்தா தென்கிழக்கு கறுப்புப்புடவை, (பிள்ளை) வுக்கு நல்லள். பூரம் - மலடி. உத்திரம் - தெற்கு - நீலப்புடவை (மலடி). தென்மே பிரயோசனவதி. அஸ்தம் - நல்லவள். சித் ற்கு வெள்ளைப்புடவை, சோகி, (பிள்ளை - திரை - அறிவுள்ளவள். சுவாதி - குடும்பி, 4). மேற்கு அழுக்குப்புடவை, நல்லது, விசாகம் - அமங்கலி. அனுஷம் - ரோகி, (பிள்ளை 6). வடமேற்கு மஞ்சள் கலந்த கேட்டை - நீச ஸ்திரீ. மூலம் - பாலுடை சிகப்புப் புடவை, சக்களத்தி யுடையவள் யவள். பூராடம் - அடிமை கெடும். உத்தி (பிள்ளை 2). வடக்கு துவரை வன்னப்புட ராடம் . தர்மிஷ்டி, திருவோணம் . பாக்கிய வை, செல்வ முண்டு. வடகிழக்கு நல்ல வதி. அவிட்டம் பொருளுடையவள். சத புடவை, தரித்ரம், (பிள்ளை-10) யம் - பொருளழிவு. பூரட்டாதி-மலடி, உத் “உத்ராட மாதியாக வாறுமாறு முத்த ரட்டாதி - தரித்ரி, ரேவதி - ரோகி. மம், பித்தனார் பிறந்தநாட்கள் பின்னை ருதுமாதபலன் - சித்திரை - புருஷனுக்கா யாறு மத்திமம், அஸ்தமோடு சித்திரை காது. வைகாசி - சுகத்துடன் வாழ்வாள். அகன்ற வாழ்வு குன்றிடும், மற்சோறு ஆனி-புத்திரருடையவள். ஆடி - புருஷன் நாள் கடம்மின் மங்கை நூ லிழப்பளே. மேல் ஆசையுள்ளவள். ஆவணி- பெருவாழ் வுஞ் சிறப்புமுடையவள். புரட்டாசி - பதி விரதையாயிருப்பாள். ஐப்பசி - புத்திர ருண்டு ; விதவையாவாள். கார்த்திகை - லத்தைகளறியும்படி சூரியனிருக்கிற நட் தூஷணி, கோபமுடையவள். மார்கழி சத்திரத்துக்கு - கஉ வது நட்சத்திரமும், நல்ல புத்திரரைப்பெற்று வாழ்வாள், தை. சந்திரனுக்கு - எ-வதும், குஜனுக்கு -- புண்ணியமும் பாக்கியமும் பெருமையுமு. வழம், புதனுக்கு - உகூ-வசம், குருவுக்கு
ருதுகாலபலன் 1867 லத்தைகளறியும்படி டையவள் . மாசி - சுகத்தைப் பெறுவாள் பங்குனி - ஆயுள் விருத்தி . புத்திரவதியா யிருப்பாள் . ஸ்திரீகள் புஷ்பிணி இலக்ஷண ருதுலக்கின பலன் - மேஷம் விருச்சிகம் மறியும் விதி : பாஸ்திரி . ரிஷபம் தனுசு மிதுனம் - விப சாரி . கர்க்கடகம் ருதுகாலபலன் - விடியல் - மங்கிலியவதி . ஒழுக்கமில்லாதவள் . சிங்கம் கன்னி - நெறியுடையவள் . துலாம் பகல் - யாத்திரை பிற்பகல் - சோரத்வம் . தரித்ரி . மகரம் - கற்புடையவள் . மத்தியானம் - சம்பத்துடையள் சாயங்கா கும் லம் - புத்திரவிருத்தி அஸ் தமனம் வேசை . பம் - பொருளுடையவள் . மீனம் - தீது டையவள் . இராத்திரி - நீடிய வாழ்வு . நடுராத்திரி - ருதுவாரபலன் ஞாயிறு - வியாதி புத்ர விதவை . நதுதிதிபலன் - பிரதமை - சோரம் . துவி நாசம் . திங்கள் - பதிவிரதை . செவ்வாய் - விதவை . புதன் - புத்ரவதி . வியாழம் - தியை - அழகுடையள் . திரிதியை - இன்ப போகவதி . வெள்ளி - மிக்கபோகவதி . முடையள் . சதுர்த்தி - சத்துரு வுண்டு . சனி - வியாதி பீடை . பஞ்சமி - புத்ரருண்டு சஷ்டி ஆசார ருது சாந்திபலன் - ஸ்திரி புருஷர்களுடைய முடையன் சப்தமி - புத்திரருண்டு . அஷ் ஜன்ம நக்ஷத்ரங்களுக்கு 7 - வது டமி - பெற்றிழப்பள் . நவமி - துக்கி தசமி தானா நக்ஷத்ரங்களும் 8 - வது ராசியில் சந்திர தர்மிஷ்டி ஏகாதசி - பலமுடையவள் . னிருக்கும் நட்சத்ரங்களும் திதிகளில் துவாதசி - கோபமுடையவள் . திரயோ சஷ்டி அஷ்டமி ஏகா சதுர்த்தசி பூரணை தசி - கற்புடையவள் . சதுர்த்தசி - சோர அமாவாசையும் நட்சத்சங்களில் அசு பா முடைவள் பௌர்ணமி - இடருடையவள் . கிரு ஆயி மக பூர கேட் ரேவதியும் அமாவாசை - தரித்ரி . யோகங்களில் வி தீபாதம் வைதிருதியும் ருதுநக்ஷத்ரபலன் - அசு - விதவை . பரணி - லக்கினங்களில் விருஷபம் கடகம் கன்னி புத்ரவதி . கார்த்திகை - மலடி . ரோகணி விருச் மகரம் மீனமும் இவைகள் அல் நன்மையுடையவள் . மிரு - புருஷனுக் கினி லாத காலங்கள் சுபம் . யவள் . ஆதிரை - புருஷவெறுப்புடையவள் . ஆருடத்திற்குப்பலன் . கிழக் - வெள்ளைப் புனர்பூசம் - சுகமுடையள் . பூசம் சீருடை புடவை சோரம் போவாள் . ( பிள்ளை -7 ) . யன் ஆயில்யம் வயிறழிவு மகம் - பர்த்தா தென்கிழக்கு கறுப்புப்புடவை ( பிள்ளை ) வுக்கு நல்லள் . பூரம் - மலடி . உத்திரம் - தெற்கு - நீலப்புடவை ( மலடி ) . தென்மே பிரயோசனவதி . அஸ்தம் - நல்லவள் . சித் ற்கு வெள்ளைப்புடவை சோகி ( பிள்ளை - திரை - அறிவுள்ளவள் . சுவாதி - குடும்பி 4 ) . மேற்கு அழுக்குப்புடவை நல்லது விசாகம் - அமங்கலி . அனுஷம் - ரோகி ( பிள்ளை 6 ) . வடமேற்கு மஞ்சள் கலந்த கேட்டை - நீச ஸ்திரீ . மூலம் - பாலுடை சிகப்புப் புடவை சக்களத்தி யுடையவள் யவள் . பூராடம் - அடிமை கெடும் . உத்தி ( பிள்ளை 2 ) . வடக்கு துவரை வன்னப்புட ராடம் . தர்மிஷ்டி திருவோணம் . பாக்கிய வை செல்வ முண்டு . வடகிழக்கு நல்ல வதி . அவிட்டம் பொருளுடையவள் . சத புடவை தரித்ரம் ( பிள்ளை -10 ) யம் - பொருளழிவு . பூரட்டாதி - மலடி உத் உத்ராட மாதியாக வாறுமாறு முத்த ரட்டாதி - தரித்ரி ரேவதி - ரோகி . மம் பித்தனார் பிறந்தநாட்கள் பின்னை ருதுமாதபலன் - சித்திரை - புருஷனுக்கா யாறு மத்திமம் அஸ்தமோடு சித்திரை காது . வைகாசி - சுகத்துடன் வாழ்வாள் . அகன்ற வாழ்வு குன்றிடும் மற்சோறு ஆனி - புத்திரருடையவள் . ஆடி - புருஷன் நாள் கடம்மின் மங்கை நூ லிழப்பளே . மேல் ஆசையுள்ளவள் . ஆவணி- பெருவாழ் வுஞ் சிறப்புமுடையவள் . புரட்டாசி - பதி விரதையாயிருப்பாள் . ஐப்பசி - புத்திர ருண்டு ; விதவையாவாள் . கார்த்திகை - லத்தைகளறியும்படி சூரியனிருக்கிற நட் தூஷணி கோபமுடையவள் . மார்கழி சத்திரத்துக்கு - கஉ வது நட்சத்திரமும் நல்ல புத்திரரைப்பெற்று வாழ்வாள் தை . சந்திரனுக்கு - - வதும் குஜனுக்கு -- புண்ணியமும் பாக்கியமும் பெருமையுமு . வழம் புதனுக்கு - உகூ - வசம் குருவுக்கு