அபிதான சிந்தாமணி

பொது அமிருதாதி யோகங்கள் அமிர்தயோகம் - (ஞாயிறு) உத்திரம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி. (வௌள) பாணி. அஸ்தம், மூலம், உத்திராடம், திருவோணம், கிருத்திகை, மிருகசீரிடம், திருவாதிரை, உத்திரட்டாதி, ரேவதி. (திங்கள்) ரோகணி, புனர்பூசம், பூரம், உத்திரம், சித்திரை, சுவாதி, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், சுவாதி, திருவோ விசாகம், அனுஷம், உத்திராடம், அவிட்டம், ணம்.(செவ்வாய்) ரோகணி, உத்திரம், மூலம், சதயம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி. (சனி) உத்திரட்டாதி. (புதன்) கிருத்திகை, பூரம், அசுவனி, பாணி, மிருகசீரிடம், திருவா உத்திரம், அனுஷம், பூராடம், உத்திராடம், திரை, பனர்பூசம் பூசம், பூரம், விசாகம், பூரட்டாதி. (வியாழன்) அசுவனி, புனர்பூசம், அனுஷம், கேட்டை, மூலம், பூராடம், உத்தி பூசம், மகம், சுவாதி. (வெள்ளி) அசுவனி, ராடம், திருவோணம், அவிட்டம், உத்தி அஸ்தம், மூலம், ரேவதி. (சனி) கிருத்திகை, பட்டாதி. ரோகணி, மகம், சுவாதி, சதயம். இவ்விரண்டும் சுப யோகங்கள். சித்தயோகம் (ஞாயிறு) அசுவனி, கிருத்திகை, ரோகணி, மிருகசீரிடம், திரு உத்பாதயோகம்-(ஞாயிறு) விசாகம். வாதிரை, புனர்பூசம், பூசம், ஆயிலியம், பூரம், (திங்கள்) பூராடம். (செவ்வாய்) கேட்டை, சித்திரை, சுவாதி, பூராடம், சதையம், பூரட் (புதன்) ரேவதி. (வியாழம்) ரோகிணி, டாதி. (திங்கள்) அசுவனி, பாணி, திரு (வெள்ளி) பூசம். (சனி) உத்திரம். வாதிரை, பூசம், ஆயிலியம், பூரம், உத்திரம், பிரபலாநீஷ்டயோகம் (ஞாயிறு) பா. அஸ்தம், அனுஷம், கேட்டை, மூலம், அவிட் (திங்கள்) சித்தி. (செவ்வாய்) உத்திராடம். டம், சதயம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, (புதன்) அவிட்டம். (வியாழம்) கேட்டை. ரேவதி. (செவ்வாய்) அசுவனி, பாணி, (வென்னி) பூராடம். (சனி) ரேவதி. கிருத்திகை, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், பூசம், மாணயோகம் - ஆயிலியம், மகம், பூரம், அஸ்தம், சித்திரை, (ஞாயிறு) மகம், அனு, சுவாதி, அனுஷம், பூராடம், திருவோணம், ஷம், கேட், அவிட்டம். (திங்கள்) கிருத், அவிட்டம், ரேவதி. 'புதன்) பாணி, சோ மகம், விசாகம், உத்திராடம். (செவ்வாய் கிணி, மிருகசீரிடம், திருவாதிரை, புனர் திருவா, விசாக, சதய, பூரட்டாதி. (புதன் பூசம், பூசம், ஆயிலியம், மகம், சித்திரை, அசு, அஸ்தம், மூலம். (வியாழம்) கிருத் சுவாதி, விசாகம், கேட்டை, திருவோணம், மிரு, திருவா, உத்திர, சதயம். (வெள்ளி) சதயம், உத்திரட்டாதி (வியாழம்) பாணி, ரோகிணி, ஆயிலியம், மகம், கேட்டை, திரு ஆயிலியம், பூரம், அஸ்தம், சித்திரை, விசா வோணம். (சனி) ஆயிலியம், அஸ்தம், சிர் கம், அனுஷம், மூலம், பூராடம், உத்திரா திரை, பூரட்டாதி. டம், திருவோணம், அவிட்டம், பூரட்டாதி, இம்மூன்றும் அசுப யோகங்கள்,
பொது அமிருதாதி யோகங்கள் அமிர்தயோகம் - ( ஞாயிறு ) உத்திரம் உத்திரட்டாதி ரேவதி . ( வௌள ) பாணி . அஸ்தம் மூலம் உத்திராடம் திருவோணம் கிருத்திகை மிருகசீரிடம் திருவாதிரை உத்திரட்டாதி ரேவதி . ( திங்கள் ) ரோகணி புனர்பூசம் பூரம் உத்திரம் சித்திரை சுவாதி மிருகசீரிடம் புனர்பூசம் சுவாதி திருவோ விசாகம் அனுஷம் உத்திராடம் அவிட்டம் ணம் . ( செவ்வாய் ) ரோகணி உத்திரம் மூலம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி . ( சனி ) உத்திரட்டாதி . ( புதன் ) கிருத்திகை பூரம் அசுவனி பாணி மிருகசீரிடம் திருவா உத்திரம் அனுஷம் பூராடம் உத்திராடம் திரை பனர்பூசம் பூசம் பூரம் விசாகம் பூரட்டாதி . ( வியாழன் ) அசுவனி புனர்பூசம் அனுஷம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்தி பூசம் மகம் சுவாதி . ( வெள்ளி ) அசுவனி ராடம் திருவோணம் அவிட்டம் உத்தி அஸ்தம் மூலம் ரேவதி . ( சனி ) கிருத்திகை பட்டாதி . ரோகணி மகம் சுவாதி சதயம் . இவ்விரண்டும் சுப யோகங்கள் . சித்தயோகம் ( ஞாயிறு ) அசுவனி கிருத்திகை ரோகணி மிருகசீரிடம் திரு உத்பாதயோகம்- ( ஞாயிறு ) விசாகம் . வாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயிலியம் பூரம் ( திங்கள் ) பூராடம் . ( செவ்வாய் ) கேட்டை சித்திரை சுவாதி பூராடம் சதையம் பூரட் ( புதன் ) ரேவதி . ( வியாழம் ) ரோகிணி டாதி . ( திங்கள் ) அசுவனி பாணி திரு ( வெள்ளி ) பூசம் . ( சனி ) உத்திரம் . வாதிரை பூசம் ஆயிலியம் பூரம் உத்திரம் பிரபலாநீஷ்டயோகம் ( ஞாயிறு ) பா . அஸ்தம் அனுஷம் கேட்டை மூலம் அவிட் ( திங்கள் ) சித்தி . ( செவ்வாய் ) உத்திராடம் . டம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ( புதன் ) அவிட்டம் . ( வியாழம் ) கேட்டை . ரேவதி . ( செவ்வாய் ) அசுவனி பாணி ( வென்னி ) பூராடம் . ( சனி ) ரேவதி . கிருத்திகை மிருகசீரிடம் புனர்பூசம் பூசம் மாணயோகம் - ஆயிலியம் மகம் பூரம் அஸ்தம் சித்திரை ( ஞாயிறு ) மகம் அனு சுவாதி அனுஷம் பூராடம் திருவோணம் ஷம் கேட் அவிட்டம் . ( திங்கள் ) கிருத் அவிட்டம் ரேவதி . ' புதன் ) பாணி சோ மகம் விசாகம் உத்திராடம் . ( செவ்வாய் கிணி மிருகசீரிடம் திருவாதிரை புனர் திருவா விசாக சதய பூரட்டாதி . ( புதன் பூசம் பூசம் ஆயிலியம் மகம் சித்திரை அசு அஸ்தம் மூலம் . ( வியாழம் ) கிருத் சுவாதி விசாகம் கேட்டை திருவோணம் மிரு திருவா உத்திர சதயம் . ( வெள்ளி ) சதயம் உத்திரட்டாதி ( வியாழம் ) பாணி ரோகிணி ஆயிலியம் மகம் கேட்டை திரு ஆயிலியம் பூரம் அஸ்தம் சித்திரை விசா வோணம் . ( சனி ) ஆயிலியம் அஸ்தம் சிர் கம் அனுஷம் மூலம் பூராடம் உத்திரா திரை பூரட்டாதி . டம் திருவோணம் அவிட்டம் பூரட்டாதி இம்மூன்றும் அசுப யோகங்கள்