அபிதான சிந்தாமணி

அதபந்தம் 1570 அநுபந்தம் பயறு, உளுந்து, கொள்ளு இவைகளைச் னாசாரியப் பிரபாவ தீபிகை, சற்சம்பிரதாய சுத்தஞ்செய்து நிரப்பிச் சுபகாரியங்கள் தீபிகை, விஷ்ணு தத்துவ விளக்கம், இரா முடிந்தபின் அங்குர வளர்ச்சியால் சுபாசுப மானுஜ நூற்றந்தாதி உரை என்ற வைஷ் பலனறிந்து ஓமஞ்செய்து நீரில்விடுவது. ணவ சமய நூல்களை இயற்றியவர். இவ அசபை - ஒரெழுத்தாகிய மந்திரம். 2. செழுதிய நூல்களுக்குச் சென்னை, சூளை மூலா தாரத்தினின்றும் பிரமரந்திரம் செல் சோமசுந்தா நாயகர் கண்டனம் எழுதியுள் ளார். லும் அக்கினி. அட்டை ஆடல் யுத்த காலத்தில் தலையற்று அம்பட்டன் கருவிகள் - அடைப்பம், கண் ணாடி, க்ஷவாகத்தி, ழியும் முண்டம் தானேயாடுதல். (தொல்), தீட்டுக்கல், எண் ணெய், துடைத்தோல், கத்திரி, மூக்கு அண்ணாமலை ரெட்டியார் திருநெல்வேலி சில்லாவாசி; தமிழ்க்கவி ; காவடிச் சிந்து அம்பலவாணத் தம்பிரான் மயிர் வாங்கும் கருவி, முள்வாங்கி. திருவாவடு பாடியவர். துறை ஆதீனத்துக் குழாங்களில் ஒரு அடி அதிகமாதம் இரண்டு அமாவாசை மாதம் யவர். இலக்கணத்தில் வல்லவர். இவர் சங்கர்ப்ப மாதமாம். அன்றி (2) சங்கிரம் இலக்கண விளக்கம் இயற்றிய வைத்திய ஆதியந்தங்களில் அமாவாசை யாகில் அசங் நாத தேசிகரின் புத்திரர் சதாசிவ தேசிகர் கற்பமா தமாம். (2) சங்கிரமத்திற்கு நடு திருவாவடுதுறையில் பிரசங்கம் வாக (2) சந்திரோதய முண்டாகில் அதிக நிகழ்த்திய பொழுது அதனை வியந்து வன் மாதமாம். சௌரமாதம் (32)ம், (16) நாட் மீக நாதன் வரத்தா லவதரித்த, வன்மீக களும், (30) நாழிகையும் (55) விநாடி நாதன் மரபினோன் - வன்மீகர், தாமோர் யும் சென்றால் அதிக மாதம் வரு தமிழுருவாய்ச் சார்ந்தசதாசிவனை, யாமோ மென்பர் கணித நூலார். இவற்றில் சுப புகழவல்லே மீண்டு.' என்று பாடியவர். கன்மங்கள் நீக்கப்படும். குரு, தறு, கற்க அமிதசாகார் அமுதசாகரர் காண்க. யாப் டகம், மீனத்தில் அஸ்தமன மின்றி நிற்க, பருங்கலம், யாப்பருங்கலக் காரிகை செய் சூரியன் உத்தராயன கதியாய் நட்பாக்ஷி தவர். உச்சந்திருக்கில் தோஷமில்லை, அயிரை - சேர நாட்டிலுள்ள மலை. இமய அத்தப்பிரகான் - ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் வரம்பன் தம்பி பல்யானை செல்கெழு சனிக்கிழமை வரையாக (4) - ம் சாமம், குட்டுவன் இதில் எழுந்தருளி யிருக்கும் (7) ஆம் சாமம், ஆம் சாமம், (5) கொற்றவைக்கு வழிபாடு இயற்றினன் .. ஆம் சாமம், ஆம் சாமம், (3) ஆம், (பதிற்றுப்பத்து). சாமம், ஆம் சாமம் அர்த்தப்பிரகான் அரங்கநாதமுதலியார் - இவரூர் சென்னை. காலம். இதனில் சுபகாரியங்கள் செய்ய சென்ற நூற்றாண்டி லிருந்தவர். ஆங்கி லாகாது. இதில் வாராதிபன் வலியனாயி லம் கற்ற மகாபுத்திமான். கச்சிக்கலம்பகம் னும், ஆட்சி, உதயத்தி னிற்பினும் தோ செய்தவர். ஷம் இல்லை. (வி தான.) அழகணிசித்தர் - ஒரு சித்தர். இரஸவாத அநந்தகவிராஜர் - இவர் ஊர் மானூர். இவர் விஷயமாகச் சில பாடல் பாடியுள்ளார். மதுரை பதிற்றுப் பத்தந்தாதி இயற்றினர் அதற்கு அழுகணிசித்தர் பாடல் எனப் என்ப. பெயர். அந்துவஞ்சோலிரும்பொறை - இவன் ஒரு அலர்க்கள் - ஒரு அரசன். இவன் அரசனா சோர் மரபினர் தலைவன். இவன் குமாரன் கையில் அந்தகனாகிய வேதியன், ஒருவன் செல்வக் கடுங்கோ வாழியா தன். இவன் அரசனிடம் வந்து அரசனே! நீ மகாத்யாகி; முடித்தலைக் கோப்பெருநற்கிள்ளியென்ற ஆகையால் உன் கண்ணை யெனக்குத் சோழனுக்குப் பகைவன். தருக' என யாசிக்க, அரசன் அவ்வகை அநகாரி சுந்தரபாண்டியம் பாடிய புலவர். தந்து புகழடைந்தனன். (வால்மீகி ராமா அநவத்தை ஒன்றையொன்று பற்றுத யணம்) லெனும் குற்றம். அவியார் புலவர் இவர் மதம் முகம்மதியம், அப்பாவுமுதலியார் இவரூர் முடிச்சூர்; சிறந்த தமிழ்ப்புலவர். இந்திராயன்படைப் சமயம் வைஷ்ணவம் ; காலம் பத்தொன் போர், இவுனி ஆண்டான் படைப்போர் பதாம் சற்குண்டு. உரேசவிஜயம், தென் முதலிய எங்கள் இயற்றியவர்.
அதபந்தம் 1570 அநுபந்தம் பயறு உளுந்து கொள்ளு இவைகளைச் னாசாரியப் பிரபாவ தீபிகை சற்சம்பிரதாய சுத்தஞ்செய்து நிரப்பிச் சுபகாரியங்கள் தீபிகை விஷ்ணு தத்துவ விளக்கம் இரா முடிந்தபின் அங்குர வளர்ச்சியால் சுபாசுப மானுஜ நூற்றந்தாதி உரை என்ற வைஷ் பலனறிந்து ஓமஞ்செய்து நீரில்விடுவது . ணவ சமய நூல்களை இயற்றியவர் . இவ அசபை - ஒரெழுத்தாகிய மந்திரம் . 2 . செழுதிய நூல்களுக்குச் சென்னை சூளை மூலா தாரத்தினின்றும் பிரமரந்திரம் செல் சோமசுந்தா நாயகர் கண்டனம் எழுதியுள் ளார் . லும் அக்கினி . அட்டை ஆடல் யுத்த காலத்தில் தலையற்று அம்பட்டன் கருவிகள் - அடைப்பம் கண் ணாடி க்ஷவாகத்தி ழியும் முண்டம் தானேயாடுதல் . ( தொல் ) தீட்டுக்கல் எண் ணெய் துடைத்தோல் கத்திரி மூக்கு அண்ணாமலை ரெட்டியார் திருநெல்வேலி சில்லாவாசி ; தமிழ்க்கவி ; காவடிச் சிந்து அம்பலவாணத் தம்பிரான் மயிர் வாங்கும் கருவி முள்வாங்கி . திருவாவடு பாடியவர் . துறை ஆதீனத்துக் குழாங்களில் ஒரு அடி அதிகமாதம் இரண்டு அமாவாசை மாதம் யவர் . இலக்கணத்தில் வல்லவர் . இவர் சங்கர்ப்ப மாதமாம் . அன்றி ( 2 ) சங்கிரம் இலக்கண விளக்கம் இயற்றிய வைத்திய ஆதியந்தங்களில் அமாவாசை யாகில் அசங் நாத தேசிகரின் புத்திரர் சதாசிவ தேசிகர் கற்பமா தமாம் . ( 2 ) சங்கிரமத்திற்கு நடு திருவாவடுதுறையில் பிரசங்கம் வாக ( 2 ) சந்திரோதய முண்டாகில் அதிக நிகழ்த்திய பொழுது அதனை வியந்து வன் மாதமாம் . சௌரமாதம் ( 32 ) ம் ( 16 ) நாட் மீக நாதன் வரத்தா லவதரித்த வன்மீக களும் ( 30 ) நாழிகையும் ( 55 ) விநாடி நாதன் மரபினோன் - வன்மீகர் தாமோர் யும் சென்றால் அதிக மாதம் வரு தமிழுருவாய்ச் சார்ந்தசதாசிவனை யாமோ மென்பர் கணித நூலார் . இவற்றில் சுப புகழவல்லே மீண்டு . ' என்று பாடியவர் . கன்மங்கள் நீக்கப்படும் . குரு தறு கற்க அமிதசாகார் அமுதசாகரர் காண்க . யாப் டகம் மீனத்தில் அஸ்தமன மின்றி நிற்க பருங்கலம் யாப்பருங்கலக் காரிகை செய் சூரியன் உத்தராயன கதியாய் நட்பாக்ஷி தவர் . உச்சந்திருக்கில் தோஷமில்லை அயிரை - சேர நாட்டிலுள்ள மலை . இமய அத்தப்பிரகான் - ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் வரம்பன் தம்பி பல்யானை செல்கெழு சனிக்கிழமை வரையாக ( 4 ) - ம் சாமம் குட்டுவன் இதில் எழுந்தருளி யிருக்கும் ( 7 ) ஆம் சாமம் ஆம் சாமம் ( 5 ) கொற்றவைக்கு வழிபாடு இயற்றினன் .. ஆம் சாமம் ஆம் சாமம் ( 3 ) ஆம் ( பதிற்றுப்பத்து ) . சாமம் ஆம் சாமம் அர்த்தப்பிரகான் அரங்கநாதமுதலியார் - இவரூர் சென்னை . காலம் . இதனில் சுபகாரியங்கள் செய்ய சென்ற நூற்றாண்டி லிருந்தவர் . ஆங்கி லாகாது . இதில் வாராதிபன் வலியனாயி லம் கற்ற மகாபுத்திமான் . கச்சிக்கலம்பகம் னும் ஆட்சி உதயத்தி னிற்பினும் தோ செய்தவர் . ஷம் இல்லை . ( வி தான . ) அழகணிசித்தர் - ஒரு சித்தர் . இரஸவாத அநந்தகவிராஜர் - இவர் ஊர் மானூர் . இவர் விஷயமாகச் சில பாடல் பாடியுள்ளார் . மதுரை பதிற்றுப் பத்தந்தாதி இயற்றினர் அதற்கு அழுகணிசித்தர் பாடல் எனப் என்ப . பெயர் . அந்துவஞ்சோலிரும்பொறை - இவன் ஒரு அலர்க்கள் - ஒரு அரசன் . இவன் அரசனா சோர் மரபினர் தலைவன் . இவன் குமாரன் கையில் அந்தகனாகிய வேதியன் ஒருவன் செல்வக் கடுங்கோ வாழியா தன் . இவன் அரசனிடம் வந்து அரசனே ! நீ மகாத்யாகி ; முடித்தலைக் கோப்பெருநற்கிள்ளியென்ற ஆகையால் உன் கண்ணை யெனக்குத் சோழனுக்குப் பகைவன் . தருக ' என யாசிக்க அரசன் அவ்வகை அநகாரி சுந்தரபாண்டியம் பாடிய புலவர் . தந்து புகழடைந்தனன் . ( வால்மீகி ராமா அநவத்தை ஒன்றையொன்று பற்றுத யணம் ) லெனும் குற்றம் . அவியார் புலவர் இவர் மதம் முகம்மதியம் அப்பாவுமுதலியார் இவரூர் முடிச்சூர் ; சிறந்த தமிழ்ப்புலவர் . இந்திராயன்படைப் சமயம் வைஷ்ணவம் ; காலம் பத்தொன் போர் இவுனி ஆண்டான் படைப்போர் பதாம் சற்குண்டு . உரேசவிஜயம் தென் முதலிய எங்கள் இயற்றியவர் .