அபிதான சிந்தாமணி

திருப்புகழ்பெற்ற தலங்கள் 1567 அறுபத்துமூவர் திருநக்ஷத்திரம் 62. உத்தரமேரூர், 63. மதுராந்தகம், 64. வலஞ்சுழி, 122. திருச்சக்கிரப்பள்ளி, 123. பேறைநகர், 65. திருவக்கரை, 66. திரு காவளூர், 124. தஞ்சை, 125. திருவையாறு, ஆமாத்தூர், 67. தச்சூர், 63. திருக்கோவலூர், 126. சப்தஸ்தானம், 127. திருப்பூந்துருத்தி, 69. திருவதிகை, 70. திருவாமூர், 71. திருப் 128. திருநெய்த்தானம், 129. பெரும்புலியூர், பாதிரிப்புலியூர், 72 திருமாணிகுழி, 73. வடு 130. வாலிகொண்டபுரம், 131. திருப்பழு கூர், 74. திருத்துறையூர், 75. திருநாவலூர், ஆர், 132. திருநெடுங்களம், 133. திருத்தவத் 76. திருவெண்ணெய் நல்லூர், 77. கூடலை துறை, 134, திருமாந்துறை, 135. பூவா யாற்றூர், 78. விருத்தாசலம், 79. திருவாத் ளூர், 136. வயலூர், 137. கொடும்பாளூர், துறை, 80. திரு எருக்கத்தம்புலியூர், 61. திரு 138. திருப்பராய்த்துறை, 139. தென்கடம் முட்டம், 82. திருவேட்களம், 83. திருநெல் பந்துறை, 140. கருவூர், 141, நெருவூர், வாயில், 84. திருமயேந்திரம், 85. சீகாழி, 142. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி, 143. வெஞ் 86. திருமுல்லைவாயில், 87. வயித்தீச்சுவான் சமாக்கூடல், 144. சிங்கை (காங்கேயம்), கோயில், 88. வழுவூர், 89. இஞ்சிகுடி, 145. கன்னபுரம், 146. பட்டாலியூர், 147. 90. திருக்கடவூர், 9'. திருவிடைக்கழி, எழுகரைநாடு, 148. இராசபுரம், 149. சேலம், 92. திருநள்ளாறு, 93. திருச்செங்காட்டங் 150. கீரனூர், 151. விஜயமங்கலம், 152. குடி, 94. நாகப்பட்டினம், 95. சிக்கல், 96.வலி திரியம்பகபுரம், 153. திருமுருகன்பூண்டி, வலம் 97. எட்டிகுடி, 93. வேதாரணியம், 154. அவிநாசி, 155. பேரூர், 156. திருப் 99. திருவாரூர் பெரியமடம், 100. திரு பெருந்துறை, 157. நிம்பபுரம், 158. ஆய்க் வாரூர்-சோமநாதன்மடம், 101. திருஅம்பர், குடி, 159. மதுரை, 160. சீபுருஷமங்கை 102. திருமாகாளம் 103. கூந்தலூர், (நாங்குனேரி), 161. இலஞ்சி (திருக்குற்ற 104. திருவாஞ்சியம், 105. திருவீழிமலை, லம், 162. திருப்புத்தூர், 163. திருஆடானை, 106. திலதைப்பதி, 107. திருக்குடவாயில், 164. இராமேச்சுரம், 165. அத்திக்கரை, 108. திருவாவடுதுறை, 109. திருக்குரங்காடு 166. இந்தம்பலம், 167. ஒடுக்கத்துச்செறி துறை, 110. பந்தணை நல்லூர், 111. திருப் வாய், 168. கந்தனூர், 169. கரியவனகர், பனந்தாள், 112. திருவிடைமருது, 113. திரு 170. காமத்தூர், 171. தான்றோன்றி, நாகேச்சுரம், 114. சிவபுரம், 115. திரிபுவ 172. தேவனூர், 173. பாகை, 174. பெரும் னம், 116. கும்பகோணம், 117. சோமீசர் குடி, 175. மருத்துவக்குடி, 176. முள்வாய், கோயில், 118. திருச்சத்திமுத்தம், 119. திரு 177. வாகைநகர், 178. விஜயபுரம் - திரு ப்பழையாறை, 120. திருநெல்லூர், 121, திரு வாரூர். அறுபத்துமூவர் முதலியோர் திருநக்ஷத்திரம் (சித்திரைமீ) பாணி - சிறுத்தொண் புகழ்த்துணை, அதிபத்தர், மகம் - இளையான் டர், ரோகிணி-மங்கையர்க்காசி, திருவாதிரை- குடிமாறர், உத்திரம்-மறைஞானசம்பந்தசிவா விறன்மிண்டர், அஸ்தம் - உமாபதிசிவாசாரி சாரியர், அனுடம் - குலச்சிறையார், மூலம் யார், சித்திரை - இசைஞானியார், சுவாதி- குங்கலியக்கலயர், (புரட்டாசிமீ) அசுவதி - திருக்குறிப்புத்தொண்டர், சதயம்- திருநாவுக் உருத்திரபசுபதி, ரோகிணி - திருநாளைப் காசர், (வைகாமீ) பாணி-கழற்சிங்கர், பூசம் - போவார், பூரம் - அருணந்தி சிவாசாரியார், நமிநந்தியடிகள், சேக்கிழார், ஆயிலியம்- சோ சதயம் - நரசிங்கமுனையாயர், உத்திராடம் - மாசிமாறர், மூலம் - ஞானசம்பந்தர், முருகர், ஏனாதி, (ஐப்பசிய) அசுவதி - திருமூலர், திருநீலகண்டயாழ்ப்பாணர், நீலநக்கர், (ஆனி பாணி-நெடுமாறன், கார்த்திகை - இடங்கழி, சி) மகம் - மாணிக்கவாசகர், பூரம்- அமர்நீதி, பூசம்-சத்தி, சுவாதி- மெய்கண்டதேவர், அனு இரேவதி-கலிக்காமர், (ஆடிய) கார்த்திகை- டம்-பூசலார், மூலம்-ஐயடிகள், (கார்த்திகை மூர்த்தியார், புகழ்ச்சோழர், 'திருவாதிரை- மீ) கார்த்திகை - கணம்புல்லர், உத்திரம்- கற்றுவர், கேட்டை - கலியர்கோட்புலி, மெய்ப்பொருள், அஸ்தம் - ஆனுயர், மூலம்- (ஆவணிய) பூரம்-செருத்துணை, ஆயிலியம்- மூர்க்கர், பூராடம்-சிறப்புலி, (மார்கழிப் ) திரு
திருப்புகழ்பெற்ற தலங்கள் 1567 அறுபத்துமூவர் திருநக்ஷத்திரம் 62. உத்தரமேரூர் 63. மதுராந்தகம் 64. வலஞ்சுழி 122. திருச்சக்கிரப்பள்ளி 123 . பேறைநகர் 65. திருவக்கரை 66. திரு காவளூர் 124. தஞ்சை 125. திருவையாறு ஆமாத்தூர் 67. தச்சூர் 63. திருக்கோவலூர் 126. சப்தஸ்தானம் 127. திருப்பூந்துருத்தி 69. திருவதிகை 70. திருவாமூர் 71. திருப் 128. திருநெய்த்தானம் 129. பெரும்புலியூர் பாதிரிப்புலியூர் 72 திருமாணிகுழி 73. வடு 130. வாலிகொண்டபுரம் 131. திருப்பழு கூர் 74. திருத்துறையூர் 75. திருநாவலூர் ஆர் 132. திருநெடுங்களம் 133. திருத்தவத் 76. திருவெண்ணெய் நல்லூர் 77. கூடலை துறை 134 திருமாந்துறை 135. பூவா யாற்றூர் 78. விருத்தாசலம் 79. திருவாத் ளூர் 136. வயலூர் 137. கொடும்பாளூர் துறை 80. திரு எருக்கத்தம்புலியூர் 61. திரு 138. திருப்பராய்த்துறை 139. தென்கடம் முட்டம் 82. திருவேட்களம் 83. திருநெல் பந்துறை 140. கருவூர் 141 நெருவூர் வாயில் 84. திருமயேந்திரம் 85. சீகாழி 142. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி 143. வெஞ் 86. திருமுல்லைவாயில் 87. வயித்தீச்சுவான் சமாக்கூடல் 144. சிங்கை ( காங்கேயம் ) கோயில் 88. வழுவூர் 89. இஞ்சிகுடி 145. கன்னபுரம் 146. பட்டாலியூர் 147 . 90. திருக்கடவூர் 9 ' . திருவிடைக்கழி எழுகரைநாடு 148. இராசபுரம் 149. சேலம் 92. திருநள்ளாறு 93. திருச்செங்காட்டங் 150. கீரனூர் 151. விஜயமங்கலம் 152 . குடி 94. நாகப்பட்டினம் 95. சிக்கல் 96.வலி திரியம்பகபுரம் 153. திருமுருகன்பூண்டி வலம் 97. எட்டிகுடி 93. வேதாரணியம் 154. அவிநாசி 155. பேரூர் 156. திருப் 99 . திருவாரூர் பெரியமடம் 100. திரு பெருந்துறை 157. நிம்பபுரம் 158. ஆய்க் வாரூர் - சோமநாதன்மடம் 101. திருஅம்பர் குடி 159. மதுரை 160. சீபுருஷமங்கை 102 . திருமாகாளம் 103 . கூந்தலூர் ( நாங்குனேரி ) 161. இலஞ்சி ( திருக்குற்ற 104. திருவாஞ்சியம் 105. திருவீழிமலை லம் 162. திருப்புத்தூர் 163. திருஆடானை 106. திலதைப்பதி 107. திருக்குடவாயில் 164. இராமேச்சுரம் 165. அத்திக்கரை 108. திருவாவடுதுறை 109. திருக்குரங்காடு 166. இந்தம்பலம் 167. ஒடுக்கத்துச்செறி துறை 110. பந்தணை நல்லூர் 111. திருப் வாய் 168. கந்தனூர் 169. கரியவனகர் பனந்தாள் 112. திருவிடைமருது 113. திரு 170 . காமத்தூர் 171. தான்றோன்றி நாகேச்சுரம் 114. சிவபுரம் 115. திரிபுவ 172. தேவனூர் 173. பாகை 174. பெரும் னம் 116. கும்பகோணம் 117. சோமீசர் குடி 175. மருத்துவக்குடி 176. முள்வாய் கோயில் 118. திருச்சத்திமுத்தம் 119. திரு 177 . வாகைநகர் 178. விஜயபுரம் - திரு ப்பழையாறை 120. திருநெல்லூர் 121 திரு வாரூர் . அறுபத்துமூவர் முதலியோர் திருநக்ஷத்திரம் ( சித்திரைமீ ) பாணி - சிறுத்தொண் புகழ்த்துணை அதிபத்தர் மகம் - இளையான் டர் ரோகிணி - மங்கையர்க்காசி திருவாதிரை- குடிமாறர் உத்திரம் - மறைஞானசம்பந்தசிவா விறன்மிண்டர் அஸ்தம் - உமாபதிசிவாசாரி சாரியர் அனுடம் - குலச்சிறையார் மூலம் யார் சித்திரை - இசைஞானியார் சுவாதி- குங்கலியக்கலயர் ( புரட்டாசிமீ ) அசுவதி - திருக்குறிப்புத்தொண்டர் சதயம்- திருநாவுக் உருத்திரபசுபதி ரோகிணி - திருநாளைப் காசர் ( வைகாமீ ) பாணி - கழற்சிங்கர் பூசம் - போவார் பூரம் - அருணந்தி சிவாசாரியார் நமிநந்தியடிகள் சேக்கிழார் ஆயிலியம்- சோ சதயம் - நரசிங்கமுனையாயர் உத்திராடம் - மாசிமாறர் மூலம் - ஞானசம்பந்தர் முருகர் ஏனாதி ( ஐப்பசிய ) அசுவதி - திருமூலர் திருநீலகண்டயாழ்ப்பாணர் நீலநக்கர் ( ஆனி பாணி - நெடுமாறன் கார்த்திகை - இடங்கழி சி ) மகம் - மாணிக்கவாசகர் பூரம்- அமர்நீதி பூசம் - சத்தி சுவாதி- மெய்கண்டதேவர் அனு இரேவதி - கலிக்காமர் ( ஆடிய ) கார்த்திகை- டம் - பூசலார் மூலம் - ஐயடிகள் ( கார்த்திகை மூர்த்தியார் புகழ்ச்சோழர் ' திருவாதிரை- மீ ) கார்த்திகை - கணம்புல்லர் உத்திரம் கற்றுவர் கேட்டை - கலியர்கோட்புலி மெய்ப்பொருள் அஸ்தம் - ஆனுயர் மூலம் ( ஆவணிய ) பூரம் - செருத்துணை ஆயிலியம்- மூர்க்கர் பூராடம் - சிறப்புலி ( மார்கழிப் ) திரு