அபிதான சிந்தாமணி

பிரகிருதிகலாஸ்வருபதேவியார் 1116 பிரசங் தவணாதேவி, தீக்ஷாதேவி - யஞ்ஞபத் தாரை, வசிட்டபத்தினி அருந்ததி, கௌ தினிகள், இவர்கள் பூஜிக்கப்படாவிடில் தமபத்தினி அகலியை, அத்திரிபத்தினி எல்லா யஞ்ஞங்களும் வீணாம். யான அநசூயை, கர்த்தமபத்தினி தேவ சுவதாதேவி - பிதுர்க்கள் பத்தினி, இவ வூதி, தக்ஷபத்தினி பிரசூதி, பிதுர்க்களின் ளைப் பூசிக்காவிடின் பிதுர்க்கள் பூஜை மானசிகபுத்திரி மேனகை, அகஸ்தியபத் வீணாகும். தினி லோபாமுத்திரை, குபேராபத்தினி சுவஸ்திதேவி - வாயுபத்தினி, இவள் குந்தி, வருணபத்தினி பிரசித்தி, வாயுபத் தானம் வாங்கும்போதும் கொடுக்கும்போ தினி விந்தியா, தமயந்தி, யசோதை, தும் பூசிக்கப்படுவள். தேவகி, காந்தாரி, திரௌபதி, சௌம்யா, புஷ்டிதேவி - கணேசபத்தினி, சத்யவதி, ருஷபபுத்திரி குலோத்வகா, ளில்லாவிடில் எல்லோரும் க்ஷணித்து மந்தோதரி, கௌசலை, சுபத்திரை, கௌ விடுவர். வி, ரேவதி, சத்தியபாமா, காளிந்தி, துஷ்டிதேவி - ஆதிசேஷபத்தினி, எல் லஷ்மணா, ஜாம்பவதி, அக்னிஜிதி, மித்திர லோரையும் களிப்பிப்பவள், விந்தை, லக்ஷ்மளை, ருக்மணி, சீதை, காளி, சம்பத் - ஈசானபத்தினி, எல்லா செல் பரிமளகந்தி, உஷை, இவளுடைய சகி வங்களையும் தருபவள். யான சித்ரலேகை, பிரபாவதி, பாநுமதி, திருதி - கபிலபத்தினி, தைரியமடைவர். மாயாவதி, ரேணுகை, பலராமர் தாயான சதி - சத்தியபத்னி, இவளில்லாவிடில் ரோகணி, கிருஷ்ண சகோதரியான எக பந்துக்களுள்ளவராகார். தந்தை, துர்க்கை, கிராமதேவியர் இவர் தயை, பதிவிரதை - இவர்கள் மோகபத் கள் எல்லோரும் பிரகிருதியின் கலையான னியர், இவர்களில்லாவிடில் யாதொரு பய வர்கள், பிரபஞ்ச ஸ்திரீகள் எல்லாரும் னும் அடையார். அப்பிரகிருதி அம்சத்திற் பிறந்தவர்களே. பிரதிஷ்டை - புண்ய பத்னி, புண்ணியம் (தேவி - பா.) தருபவன். பிரகிருதிசுவருபம் - ஐந்து முகங்கள், மூன்று சம்சித்தி, கீர்த்தி - சுகர்மபத்னிகள். விழிகள், எட்டுப்புயங்கள் மூன்று கால்கள் கிரியை - உத்யோகபத்னி. மித்யை - உடையாள். (சிவமகா-புரா.) அதர்ம பத்னி. இவள் கிருதாயுகத்தில் பிரகேதி - 1. திதிபுத்திரனாகிய ஒரு அசுரன் காணப்படாமலும், திரேதாயுகத்தில் சூக்ஷ் 2. மால்யவந்தன் முதலிய அரக்கர்குல மையாயும், த்வாபரயுகத்தில் பாதியுருவுட முதல்வன். ஏதிக்குச் சகோதரன். னும், கலியில் முழுவுருவுடன் கலகனுடன் பிரகோடன் - (சூ.) கண்ணனுக்கு இலக் திரிவள். கணையிடத்து உதித்த குமரன். சாந்தி, லச்சை - சுசீலைக்குப் பத்தினி பிரசங்கசமை - சாதனத்தின் பரம்பரை கள். புத்தி, மேதை, திருதி தியானபத் யை வினாவுவது. னிகள். காந்தி தருமபத்தினி. லக்ஷ்மி மதி பிரசங்கன் - இராவண சேநாபதியரில் ஒரு பத்னி. காலாக்னிதேவி, சித்தயோகினி, வன். அங்கதனால் இறந்தான். நித்ராதேவி மூவரும் உருத்ரபத்னிகள். பிரசண்டன் - 1. ஒரு விஷ்ணு படன். சந்தி, இரவு, பகல் இவர்கள் காலபத்தினி 2. கழுகாசலத்தில் கிரேதா யுகத்தில் கள், பசியும், தாபமும் லோப்பத்தினிகள். பூசித்து முத்தியடைந்த கழுகரசன். பிரமை, தாஹிகை தேஜவின் பத்தினிகள். 3. பலியைக்காண்க. காலகன்னி, மிருத்யு, ஜரை இவர்கள் 4. வத்சந்திரன் குமரன். சுவரபத்தினிகள். நித்ரா புத்திரிகளான 5. ஸ்மிருதிஹாரணியின் குமரன். பாழ தாந்திரை (சோம்பல்) பிரீதியும், சுகபத்தி டைந்த வீடுகளில் இருந்து துன்பம் விளை னிகள் சிரத்தையும், பக்தியும் வைராக்ய விப்பவன் பத்தினிகள். இவர்களன்றி தேவமாதா பிரசண்டைபீடம்--சத்தி பீடங்களில் ஒன்று. வான அதிதி, பசுக்களின் தாயான காம பிரசநி-1. சவிதாவின் தேவி. இவள் அக்னி தேனு, அசுரமாதாவான திதி, கர்த்துரு, கோத்ரம், பசுபாகம், சாதுர்மாஸ்யம், முத விநதை, தது, சந்திரபத்தினி போகணி, லியவற்றைப் பெற்றவள். சூாயபத்தினி சம்ஞா, மதுபத்தினி சத 2. அநமித்ரன் குமரன். இவன் குமார் குடை, இந்திரபத்தினி சசி, குருபத்தினி சுவபலக்கர், சித்திரகர்.
பிரகிருதிகலாஸ்வருபதேவியார் 1116 பிரசங் தவணாதேவி தீக்ஷாதேவி - யஞ்ஞபத் தாரை வசிட்டபத்தினி அருந்ததி கௌ தினிகள் இவர்கள் பூஜிக்கப்படாவிடில் தமபத்தினி அகலியை அத்திரிபத்தினி எல்லா யஞ்ஞங்களும் வீணாம் . யான அநசூயை கர்த்தமபத்தினி தேவ சுவதாதேவி - பிதுர்க்கள் பத்தினி இவ வூதி தக்ஷபத்தினி பிரசூதி பிதுர்க்களின் ளைப் பூசிக்காவிடின் பிதுர்க்கள் பூஜை மானசிகபுத்திரி மேனகை அகஸ்தியபத் வீணாகும் . தினி லோபாமுத்திரை குபேராபத்தினி சுவஸ்திதேவி - வாயுபத்தினி இவள் குந்தி வருணபத்தினி பிரசித்தி வாயுபத் தானம் வாங்கும்போதும் கொடுக்கும்போ தினி விந்தியா தமயந்தி யசோதை தும் பூசிக்கப்படுவள் . தேவகி காந்தாரி திரௌபதி சௌம்யா புஷ்டிதேவி - கணேசபத்தினி சத்யவதி ருஷபபுத்திரி குலோத்வகா ளில்லாவிடில் எல்லோரும் க்ஷணித்து மந்தோதரி கௌசலை சுபத்திரை கௌ விடுவர் . வி ரேவதி சத்தியபாமா காளிந்தி துஷ்டிதேவி - ஆதிசேஷபத்தினி எல் லஷ்மணா ஜாம்பவதி அக்னிஜிதி மித்திர லோரையும் களிப்பிப்பவள் விந்தை லக்ஷ்மளை ருக்மணி சீதை காளி சம்பத் - ஈசானபத்தினி எல்லா செல் பரிமளகந்தி உஷை இவளுடைய சகி வங்களையும் தருபவள் . யான சித்ரலேகை பிரபாவதி பாநுமதி திருதி - கபிலபத்தினி தைரியமடைவர் . மாயாவதி ரேணுகை பலராமர் தாயான சதி - சத்தியபத்னி இவளில்லாவிடில் ரோகணி கிருஷ்ண சகோதரியான எக பந்துக்களுள்ளவராகார் . தந்தை துர்க்கை கிராமதேவியர் இவர் தயை பதிவிரதை - இவர்கள் மோகபத் கள் எல்லோரும் பிரகிருதியின் கலையான னியர் இவர்களில்லாவிடில் யாதொரு பய வர்கள் பிரபஞ்ச ஸ்திரீகள் எல்லாரும் னும் அடையார் . அப்பிரகிருதி அம்சத்திற் பிறந்தவர்களே . பிரதிஷ்டை - புண்ய பத்னி புண்ணியம் ( தேவி - பா . ) தருபவன் . பிரகிருதிசுவருபம் - ஐந்து முகங்கள் மூன்று சம்சித்தி கீர்த்தி - சுகர்மபத்னிகள் . விழிகள் எட்டுப்புயங்கள் மூன்று கால்கள் கிரியை - உத்யோகபத்னி . மித்யை - உடையாள் . ( சிவமகா - புரா . ) அதர்ம பத்னி . இவள் கிருதாயுகத்தில் பிரகேதி - 1. திதிபுத்திரனாகிய ஒரு அசுரன் காணப்படாமலும் திரேதாயுகத்தில் சூக்ஷ் 2. மால்யவந்தன் முதலிய அரக்கர்குல மையாயும் த்வாபரயுகத்தில் பாதியுருவுட முதல்வன் . ஏதிக்குச் சகோதரன் . னும் கலியில் முழுவுருவுடன் கலகனுடன் பிரகோடன் - ( சூ . ) கண்ணனுக்கு இலக் திரிவள் . கணையிடத்து உதித்த குமரன் . சாந்தி லச்சை - சுசீலைக்குப் பத்தினி பிரசங்கசமை - சாதனத்தின் பரம்பரை கள் . புத்தி மேதை திருதி தியானபத் யை வினாவுவது . னிகள் . காந்தி தருமபத்தினி . லக்ஷ்மி மதி பிரசங்கன் - இராவண சேநாபதியரில் ஒரு பத்னி . காலாக்னிதேவி சித்தயோகினி வன் . அங்கதனால் இறந்தான் . நித்ராதேவி மூவரும் உருத்ரபத்னிகள் . பிரசண்டன் - 1. ஒரு விஷ்ணு படன் . சந்தி இரவு பகல் இவர்கள் காலபத்தினி 2. கழுகாசலத்தில் கிரேதா யுகத்தில் கள் பசியும் தாபமும் லோப்பத்தினிகள் . பூசித்து முத்தியடைந்த கழுகரசன் . பிரமை தாஹிகை தேஜவின் பத்தினிகள் . 3. பலியைக்காண்க . காலகன்னி மிருத்யு ஜரை இவர்கள் 4. வத்சந்திரன் குமரன் . சுவரபத்தினிகள் . நித்ரா புத்திரிகளான 5. ஸ்மிருதிஹாரணியின் குமரன் . பாழ தாந்திரை ( சோம்பல் ) பிரீதியும் சுகபத்தி டைந்த வீடுகளில் இருந்து துன்பம் விளை னிகள் சிரத்தையும் பக்தியும் வைராக்ய விப்பவன் பத்தினிகள் . இவர்களன்றி தேவமாதா பிரசண்டைபீடம் -- சத்தி பீடங்களில் ஒன்று . வான அதிதி பசுக்களின் தாயான காம பிரசநி -1 . சவிதாவின் தேவி . இவள் அக்னி தேனு அசுரமாதாவான திதி கர்த்துரு கோத்ரம் பசுபாகம் சாதுர்மாஸ்யம் முத விநதை தது சந்திரபத்தினி போகணி லியவற்றைப் பெற்றவள் . சூாயபத்தினி சம்ஞா மதுபத்தினி சத 2. அநமித்ரன் குமரன் . இவன் குமார் குடை இந்திரபத்தினி சசி குருபத்தினி சுவபலக்கர் சித்திரகர் .