குமாரசுவாமியம்

நூற்பதிப்பு விளக்கக் குறிப்பு நூற்பெயர் : குமாரசுவாமியம் - சோதிட நூல் (மூலமும் உரையும்) பதிப்பாசிரியர் : முனைவர். திருமதி. கா. சத்தியபாமா வெளியிடுபவர் : இயக்குநர், சரசுவதி மகால் நூலகம், தஞ்சாவூர். வெளியீட்டு எண். : 497 மொழி : தமிழ் பதிப்பு : முதற்பதிப்பு வெளியீட்டு நாள் : மே, 2007 தாள் : டி. என். பி. எல். 18.6கி. கி. : 24x 14 செ. மீ. நூல் அளவு பக்கங்கள் : 356 படிகள் : 1000 எழுத்து : 12 புள்ளி அச்சிட்டோர் : ஒளி அச்சுக்கோப்பு மற்றும் ஒளி அச்சு, சரசுவதி மகால் நூலகம். புத்தகக்கட்டு : மெலிந்த அட்டை பொருள் : சோதிடம் விலை : ரூ. 150-00
நூற்பதிப்பு விளக்கக் குறிப்பு நூற்பெயர் : குமாரசுவாமியம் - சோதிட நூல் ( மூலமும் உரையும் ) பதிப்பாசிரியர் : முனைவர் . திருமதி . கா . சத்தியபாமா வெளியிடுபவர் : இயக்குநர் சரசுவதி மகால் நூலகம் தஞ்சாவூர் . வெளியீட்டு எண் . : 497 மொழி : தமிழ் பதிப்பு : முதற்பதிப்பு வெளியீட்டு நாள் : மே 2007 தாள் : டி . என் . பி . எல் . 18 . 6கி . கி . : 24x 14 செ . மீ . நூல் அளவு பக்கங்கள் : 356 படிகள் : 1000 எழுத்து : 12 புள்ளி அச்சிட்டோர் : ஒளி அச்சுக்கோப்பு மற்றும் ஒளி அச்சு சரசுவதி மகால் நூலகம் . புத்தகக்கட்டு : மெலிந்த அட்டை பொருள் : சோதிடம் விலை : ரூ . 150 - 00